Maren Jensen

Det lille kretsløpet er den delen av blodomløpet som hos pattedyr fører oksygenfattig blod fra høyre hjertekammer til lungene der oksygen tas opp og karbondioksid avgis. Det nå oksygenrike blodet føres tilbake til venstre forkammer og videre til venstre hjertekammer der det pumpes ut i det store kretsløp.
Kilde: www.caplex.no

Det store og lille kretsløpet

Blodet sirkulerer i kroppen gjennom to ulike kretsløp, det store ( ) og det lille ( lungekretsløpet). I det store kretsløpet blir blodet fraktet fra hjertet og ut i aorta, videre over i arterier og føres ut til kroppen med oksygenrikt blod. Det lille kretsløpet har som oppgave å føre oksygenfattig blod til lungene (karbondioksid) og oksygenrikt blod til resten av kroppen.

Her vil jeg at dere skal skrive en mer utfyllende forklaring på kretsløpene og prøve å lage et bilde (f.eks paint.net) som viser blodets kretsløp.

Det lille og det store kretsløpet
Det lille og det store kretsløpet


Jeg har ikke laget dette bildet (skal gjøre det om jeg får tid seinere), men bildet viser det store og lille kretsløpet.
Vibeke
Bildet er hentet fra: http://www.ebok.no/showImage.aspx?id=16131

Forklaring på det lille kretsløpet:
Blodårene som leder blod fra hjertet til lungene, blodårene i lungene og blodårene som leder blod fra lungene til hjerrtet tilhører det lille kretsløpet.

Alt blod som kommer til hjertet fra det store kretsløpet, pumpes gjennom lungene i det lille kretsløpet. I lungene tar blodet opp oksygen og kvitter seg med karbondioksid. Alle andre blodårer i kroppen tilhører det store kretsløpet. i kroppen gir blodet fra seg oksygen og tar opp karbondioksid. Alt blodet som kommer fra lungene i det lille kretsløpet til hjertet, pumpes ut i det store kretsløpet. På den måten sirkulerer alt blod vekselsvis i det store og i det lille kretsløpet.
Jeanette